Akreditacija

Postavljanje standarda u mentorstvu, koučingu i superviziji

Saznajte sve što treba da znate o najvišim industrijskim standardima za savetnike i o trening programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

 
 

The European Individual Accreditation (EIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč ima odgovarajući nivo znanja i sposobnost da ga efikasno primenjuje u svojoj praksi.

Priznavanje prethodnog akreditovanog učenja u okviru procesa prijave  za EIA omogućava pojedincu sa  prethodnim akreditovanim učenjem tj. odobrenom kvalifikacijom za mentorisanje i/ili koučing (osim EMCC-a) da svoju kvalifikaciju uskladi sa  EMCC-om, European Quality Award (EQA). Sistem procene samim tim  izuzima dodatne dokaze o njihovoj kompetentnosti prilikom podnošenja zahteva za EIA akreditaciju.

Za više informacija kliknite ovde 

The European Quality Award (EQA) međunarodno je priznata akreditacija za  provajdere mentorskih/koučing treninga kako bi njihove kvalifikacije/obuke učinili dostupnim i odmah prepoznatljivim. To se postiže kroz njihovo povezivanje sa profesionalnim standardima.To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa mentorstva i koučinga.

EMCC koristi sistem procene zasnovan na opsežnim konsultacijama  najsveobuhvatnijim istraživanjima kompetencija za  mentore/koučeve, nastalih do danas. Akcenat ove akreditacije je podizanje standarda  uz priznavanje postojećih kvaliteta.

 Za više informacija kliknite ovde

 

The European Supervision Individual Award (ESIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč supervisor ima  odgovarajući nivo znanja i sposobnost da to znanje efikasno  primenjuje u svojoj praksi.

Za više informacija kliknite ovde 

The European Supervision Quality Award (ESQA) je međunarodno priznata akreditacija za mentoring/koučing supervizijske trening programe. Programi koje postižu ESQA su prepoznati od strane EMCC-a tako što ispunjavaju stroge profesionalne standarde.

Za više informacija kliknite ovde 

The International Standards for Mentoring and Coaching Programmes (ISMCP) je međunarodna nezavisna akreditacija koja se dodeljuje organizacijama koje dizajniraju, pružaju i ocenjuju mentorske i/ili koučing programe bilo interno ili eksterno. To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa dobrog mentorskog i/ili koučing program menadžmenta.

Za više informacija kliknite ovde